ข่าวสารทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

คณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานี โครงการซ่อมแซมระบบสถานีเตือนภัยล่วงหน้าโครงการการจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ์ Modem พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร พร้อมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยล่วงหน้าแล้วเสร็จทั้งหมด 886 สถานี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัทเราได้ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานี โครงการซ่อมแซมระบบสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อจัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ์ Modem พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร พร้อมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยล่วงหน้าแล้วเสร็จทั้งหมด 886 สถานี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2559 โดยทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบ 5 สถานี ของจังหวัดเชียงราย มีรายชื่อสถานีดังนี้ บ้านบ้านผาแตก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน , บ้านปางกลาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย , บ้านแคววัวคำ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย , บ้านพญากองดี ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย . บ้านสามัคคีใหม่ ตำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการตรวจสอบนั้นเรียบร้อยผ่านไปด้วยดี