ข่าวสารทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ทางบริษัทฯ ได้ส่งทีมช่างเทคนิค ไปตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง ในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ สถานีบ้านไชยงาม สถานีบ้านสบก๋าย สถานีบ้านห้วยป่าซาง