ข่าวสารทั้งหมด

ติดตั้งระบบโทรมาตร

ตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System

เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 ทางบริษัทฯ ได้ส่งทีมช่างเทคนิค ไปตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System แถวโซนภาคใต้ ให้กับสถานีในจังหวัดกระบี่,ชุมพร,พังงา และสุราษฎร์ธานี