ข่าวสารทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2564 ทางบริษัทฯ ได้ส่งทีมช่างเทคนิค ไปตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System โซนภาคตะวันออกและภาคกลาง ได้แก่จังหวัดชลบุรี,ระยอง,ตราด,นครนายก,จันทบุรี,ปราจีนบุรี และสระแก้ว