ข่าวสารทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้ส่งทีมช่างเทคนิค ไปตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี,ราชบุรี และกาญจนบุรี