extreme master

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จากประสบการณ์อันยาวนาน กับโครงการระดับประเทศ ผลงานของเราล้วนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และความทุ่มเทในการให้บริการด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เราคือทีมงานที่สามารถเชื่อมั่น และไว้วางใจได้ว่า ทุกโครงการในมือของเรา จะได้รับการศึกษา วิจัย และพัฒนา ตลอดจนบำรุงรักษาอย่างดีที่สุด

ข่าวสาร

บริการของเรา

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ด้านอินเตอร์เน็ต ระบบโทรมาตร คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จัดทำโปรแกมทางด้านระบบฐานข้อมูล และจัดเตรียมช่องทางส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบ (GPRS) เพื่อที่จะให้บริการตอบสนองลูกค้าได้ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบ และพัฒนา ทั้งในด้านHardware และ Software ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และมีความเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าได้มากที่สุด

วิสัยทัศน์

ผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบโทรมาตรทั้งระยะใกล้และระยะไกล จัดทำให้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติจัดทำโปรแกรมทางด้านระบบฐานข้อมูลและคิดค้นวัตกรรม ใหม่ ๆ อย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาให้องค์กรของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ

ให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบสื่อสารไร้สาย รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรมาตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่่องค์ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยทีมงานที่มีคุณภาพมากพร้อมไปด้วยทักษะ เราให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์จริงใจพร้อมที่จะสนับสนุนให้ องค์กรของทุกท่าน ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน