ข่าวสารทั้งหมด

ติดตั้งระบบสถานีเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราดเชิงเขา เฝ้าระวังและเตือนภัย ที่เหมืองเอราวัณเอเชีย จังหวัดพังงา

More

ท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ กับคณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำและทีมงานเรา Extreme Master ลงพื้นที่ดูสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System จังหวัดเชียงใหม่

More

คณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำและทีมงานเรา Extreme Master เดินทางเข้าสำรวจสถานีเตือนภัย โครงการแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา 129 สถานี จังหวัดเชียงราย วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562

More

ตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโครงการ Early Warning System จังหวัดเชียงใหม่

More

ตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของโตรงการ Early Warning System

More