ข่าวสารทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตั้งระบบเตือนภายล่วงหน้า (Early Warning)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตั้งระบบเตือนภายล่วงหน้า (Early Warning)

More

ทีมช่างออกซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วม - ดินถล่มของกรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 ทีมช่างออกซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ - ดินถล่มของกรมทรัพยากรน้ำ ในบริเวณจังหวัดเลย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

More

คณะกรรมการจากส่วนอุกวิยา ภาคที่ 6 มาตรวจความเรียบร้อย ของโครงการสถานีบางปะกง โดยมีทีช่่างและประธานบริษัทได้เป็นผู้ต้อนรับคณะกรรมการ ในการมาตรวจในครั้งนี้ ณ จังหวัดฉะเฉิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการจากส่วนอุกวิยา ภาคที่ 6 มาตรวจความเรียบร้อย ของโครงการสถานีบางปะกง โดยมีทีช่่างและประธานบริษัทได้เป็นผู้ต้อนรับคณะกรรมการ ในการมาตรวจในครั้งนี้ ณ จังหวัดฉะเฉิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

More

ตรวจเช็ค สถานีโครงการบางปะกง ตรวจวัดระดับน้ำบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดำเนินการ โดย เหล่าช่างอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกร ตรวจเช็คความเรียบร้อย ณ จังหวัดฉะเฉิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

เมื่อวันที่ 20-26 มิถุนายน 2557 , 3-4 กรกฎาคม 2557 , 23-24 กรกฎาคม 2557 ตรวจเช็ค สถานีโครงการบางปะกง ตรวจวัดระดับน้ำบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดำเนินการ โดย เหล่าช่างอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกร ตรวจเช็คความเรียบร้อย ณ จังหวัดฉะเฉิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

More