ข่าวสารทั้งหมด

ประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน

ประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ ทำความเข้าใจโครงการและระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ

More

คณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานี โครงการซ่อมแซมระบบสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

โครงการการจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ์ Modem พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร พร้อมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยล่วงหน้าแล้วเสร็จทั้งหมด 886 สถานี

More

ช่วงเวลาพักผ่อนสบาย ๆ ของคณะวิศวกรและช่างเทคนิค ระหว่างการออกซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2555 ช่วงเวลาพักผ่อนสบาย ๆ ของคณะวิศวกรและช่างเทคนิค ระหว่างการออกซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่จังหวัดเลย

More