สินค้าของเรา

หัววัดอุณหภูมิ

Silicon Temperature Sensors

กระบอกใสวัดปริมาณน้ำฝน

Manual Rain Gauge

ถังวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติ

Tip Bucket 8

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

Automatic Water Level Float Type

แบตเตอร์รี่

Silicon Temperature Sensors
DC 12-7.2 12V7.2AH ดาวน์โหลด